Hasta Hakları 2017-11-17T11:38:57+00:00

Hasta Hakları

MARMARADENT olarak gizlilik ve mahremiyetinizi koruyarak  kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak en önemli görevlerimizden biridir.

Bu Gizlilik Politikası, kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını ve ne şekilde korunduğunu göstermektedir. MARMARADENT   olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, MARMARADENT ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde yasalara uygun olan sınırlar dahilinde davranacağımızı taahhüt etmekteyiz

Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu Gizlilik Politikasının hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. Gizlilik Politikası; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut kullanıcılar için ise onaylandığı tarihte,yürürlüğe girecektir.

Gönüllü olarak bize vermeyi tercih etmediğiniz süre MARMARADENT  ;   web sitemiz ve/veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla sizin rızanız olmadan kişisel verilerinizin korunması için uygulanabilen kanun ve düzenlemelerce müsaade edilenler dışında, hakkınızda herhangi bir kişisel veri (örn. adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz) toplamaz.

Kişisel verileriniz, MARMARADENT’in  sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için edinilir. Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde bu ilkelere uygun olarak işlenecektir ve aynı kanunun 8. ve 9. maddelerindeki ilkelere uygun şekilde aktarılacaktır.

Eğer gizlilik politikamızın beklentilerinizi karşılayamadığını ya da bu politikamıza uygun davranmadığımızı düşünüyorsanız, lütfen bizimle irtibata geçiniz.

MARMARADENT  olarak  ;  size özel teklifler hakkında sizinle iletişim kurmak için kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

Kullanılan kişisel veriler sadece ‘internette gezinme verileriyle sınırlı olup, sitelerin yönetim, operasyonlar ve internet protokollerinden sorumlu bilgisayar sistemleri tarafından otomatik toplanan verilerdir. Bu verilerin içinde siteleri ve bilgisayar ortamını kullanan kullanıcıların bilgisayar IP adresleri ve domain adresleri yer almaktadır. Bu veriler şahıs isimleri olmaksızın toplanır ve sadece sitelerin kullanımı, düzgün çalışmalarını kontrol etme, bunlara bağlı olarak, hizmet kalitesini arttırma amaçlı istatiki verilerdir. Veriler ayrıca sitelerin bilişim suçlarına karşı sorumluluğunu belirtme amaçlı da kullanılabilir.

MARMARADENT , kullanıcıların kendi istekleriyle sağladığı bilgileri toplar ve sitelerin işlevlerini yerine getirebilmeleri amaçlarıyla kullanır. Kullanıcı bir hizmet talep ederse, örneğin e-bültenlere kayıt olursa veya sitelerden ürün alırsa, kullanıcı tarafından sağlanan kişisel e-posta adresi e-bülten göndermek veya alışverişiyle ilgili kullanıcıya ulaşmak amacıyla kullanılacaktır.

Kullanıcının kişisel verileri, her durumda kanun kapsamının sınırları içinde bulunan alınma amacıyla ve gereken sürede tutulacaktır. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin alınma ve işlenme amacı, sitenin kullanım amacıyla ve ürün/servis satın alımı işlevleriyle birebir örtüşmektedir. Aynı zamanda, kişisel veriler bu amaçların sınırları içinde başka işlemleri yürütmek için de kullanılabilir. Özellikle ve detaylı olarak aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • Kullanıcı marmaradent.com’a kayıt olduğunda kişisel verileri ilgili formla (“Hesabım”) alınır (ör; kişisel bilgiler, e-posta adresi, cinsiyet), ve talep edilen hizmet kullanıcıya sağlanır, veya özellikle talep edildiyse, e-bülten gönderilir.
 • Siteyle veya satın alınan ürünle ilgili destek talep edildiğinde Müşteri Hizmetleri Birimi ve destek ekibimizin kullanıcıya ulaşması için veriler alınır (ör; telefon numarası).
 • Teknik destek talep edildiğinde internet gezinme, tarama ve yükleme araçlarıyla ilgili bilgi sağlamak için veriler alınır.
 • İstek Listesi yaratmak için kullanıcının verileri alınır, böylece marmaradent.com  sitesinin sunduğu ürün ve hizmetler satın alma işlemleri için kişiselleştirilmiş olur.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin istemlerinizi,  aşağıda  belirtilen açıklamalar doğrultusunda  tarafımıza iletmeniz durumunda, MARMARADENT   talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, MARMARADENT  tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınması söz konusu olacaktır. Bu çerçevede kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili isteminizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle  MARMARADENT ’e  iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, henüz herhangi bir yöntem belirlememiş olması nedeniyle başvurunuzu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, yazılı olarak  MARMARADENT ’e   iletmeniz gerekmektedir.

MARMARADENT ye  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu iletebileceğiniz şekil şunlardır ;

Yukarıda kısaca belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Link ten ulaşacağınız formu doldurarak, formun imzalı bir kopyasını Sarıgazi Mah. Atatürk Cad. Atmaca Sk. No:2 Sancaktepe / İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@marmaradent.com  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

MARMARADENT  olarak   ; kişisel verilerinizi gözden geçirmek ve her tür yanlışlığı düzeltmek, değiştirmek veya silmek için iletilen makul taleplere cevap vereceğiz. MARMARADENT  Veri Gizliliğini Koruma Politikası hakkında herhangi bir sorunuz veya görüşünüz varsa (örneğin kişisel bilgilerinizi gözden geçirmek ve güncellemek için) lütfen bize soru ve görüşlerinizi gönderin. İnternet geliştikçe Veri Gizliliği Koruma Politikamız da gelişecektir. Değişiklikleri bu sayfada Gizlilik Politikası adı altında yayınlamakta ve güncellemekteyiz. . Bilgilerinizi güncel tutmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Çerezler:

marmaradent.com ‘çerez’ gibi otomatik veri toplama sistemlerini kullanmaktadır. Çerez, internet tarayıcınıza bir ağ sunucusu tarafından gönderilen ve sabit diskinizde saklanan küçük bir veridir. Çerezleri genellikle sizi hatırlamak, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kişisel zevklerinize göre uyarlamak, kullanıcı sayımızı tahmin etmek, sitemizden yapılan satışları ve ziyaretleri izlemek, siparişlerinizi işleme almak; promosyonlarımız, yarışmalarımız ve çekilişlerimizdeki durumunuzu takip etmenizi sağlamak ve/veya ziyaret şeklinizi analiz etmek için kullanmaktayız. Tarayıcınızı, çerezleri kabul etmeyecek veya geldiği anda uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerez, internet kullanıcısının sabit diskine iletilmiş bir tür yazılımdır. marmaradent. com ,çerezler aracılığıyla topladığı verileri, kolektif ve anonim bir şekilde, hem kullanıcıların hem de sitelerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre servislerini optimize etmek için işler. Çerezleri kullanıcıların IP adreslerini, veri trafiklerini, buna bağlı olarak bize ait siteler tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerdeki seçimlerini izlemek için toplamaktadır.

 Randevu Al